Duurzame energie producten en Alltherm

Duurzame energie producten en Alltherm

Alltherm is al meer dan 30 jaar bezig met de verkoop en installatie van duurzame energie producten.

We denken hierbij aan zonlichtsystemen en warmtepompen, beide zijn er in vele varianten. Bij voorkeur duurzame producten die door Senter-Novem (subsidieverstrekker) zijn beoordeeld op duurzaamheid en prestatie, en daarom zijn in veel gevallen de duurzame producten gesubsidieerd. (zie www.duurzamewarmte.nl)

Wat is duurzame energie

Duurzame energie is energie waarover de mensheid in de praktijk voor onbeperkte tijd kan beschikken. En door het te gebruiken, het leefmilieu voor toekomstige generaties niet worden benadeeld.

Op school heeft u vast iets geleerd over duurzame energie, zoals witte steenkool, de aanduiding voor een waterkracht centrale in een stuwdam, dit is een klassiek voorbeeld van duurzame energie. Ook oude bekende als de windmolen of zeilboot zijn methoden van duurzaam energie gebruik.

Omdat de vervuiling van de aarde tot problemen gaat leiden, de fossiele brandstoffen schaarser en duurder worden, is een terugkeer naar duurzaam gebruik noodzakelijk.

Waarom wachten?

Waarom wachten tot het gas echt op is? Of de voorspellingen over smeltende ijskappen, stijgende waterspiegels en ozongaten nu waar zijn of niet, duurzame energie is schoon en in de meeste gevallen gratis. Dus een goede vervanger voor de fossiele brandstoffen is dit een logische stap. We zijn tenslotte vanuit het stenentijdperk ook met het bronzen tijdperk begonnen terwijl de stenen nog niet op waren.

ALL-THERM is een specifiek Sterkin cv-bedrijf met vakbekwaam en ter zake geschoold personeel dat u graag van dienst wil zijn.

Wilt u meer weten? Bel ons: 023 -5388 344. Tijdens kantooruren van maandag t/m donderdag van 7.30 tot 16.00 uur


Alltherm is altijd op zoek naar mogelijkheden

Alltherm is altijd op zoek naar mogelijkheden om duurzame energie toe te passen en de duurzame kwaliteit van het bedrijf te verbeteren. In en om het bedrijfsterrein werken wij o.a. met een duurzaam voertuig. Jaren geleden hebben wij de golfcart omgebouwd naar zonne-energie. Het was expirimenteel en een niet bestaand concept. Inmiddels rijden we al jaren volledig op zonne-energie en hebben het autogebruik op en om het terrein kunnen beperken.